ProtestFest je festival alternativní kultury a aktivismu, který se v Brně od roku 2004 odehrál již desetkrát. Představuje přemostění mezi nejrůznějšími organizacemi, hnutími, skupinami a jednotlivci působícími v tzv. protestním hnutí a mezi aktivitami alternativní kultury. Tomu odpovídá i zastoupení lidí, kteří ProtestFest organizují. Tento festival není záležitostí jedné institucionalizované skupiny lidí. Je organizován neformální skupinou dobrovolníků a dobrovolnic: jsou zde jak aktivisté, kteří se angažují v oblasti lidských práv, ekologie nebo práv zvířat, tak i příznivci různých forem alternativní kultury.

Základní myšlenkou festivalu je vrátit život na veřejná prostranství, do ulic, parků či na náměstí a dát tak lidem prostor na otevřenou diskusi o problémech, které vnímají jako celospolečenské. Soustředíme se proto na využívání stávajících a vytváření nových prostorů – jak symbolických tak reálných, které by podporovaly svobodnou výměnu názorů a upozorňovaly, že jednotlivá témata, jimiž se různé organizace zabývají, a formy jejich prezentace, spolu souvisejí.

ProtestFest je financován z benefičních akcí, vlastními zdroji, dary od individuálních dárců a nadacemi podporujícími alternativní a radikální aktivity. Organizační kolektiv neusiluje o peníze od takových nadací a organizací, které jsou financovány státními institucemi či státem samotným, nadnárodními korporacemi, Evropskou unií apod. Z toho důvodu taky organizace podobného typu nejsou žádány o sponzorství.

ProtestFest je…

 • festival, který propojuje aktivismus a alternativní kulturu;
 • prostor, který umožňuje diskusi o aktuálních společenských a environmentálních tématech;
 • místo, na jehož vytváření se může podílet každý, kdo je ochoten v diskusi nejen poslouchat sám sebe, ale také naslouchat druhým;
 • svobodné území, na kterém se dá diskutovat, hrát si, informovat, tvořit;
 • otevřené dveře pro různé formy, různé obsahy, různá témata, různá pojetí;
 • velká scéna pro všechny – alternativa je v tom, že se můžeme zapojit všichni;

  ProtestFest není…

 • komerční aktivita, která vydělává na tom, že vás něco zajímá;
 • místo pro agitky politických stran nebo reklamy komerčních firem;
 • prostor pro exhibici“všeználků“, kteří si myslí, že všemu rozumí nejlépe;
 • jeviště pro hvězdy, které můžete jenom zbožňovat;
 • bezduchou prezentací jednoho názoru nebo politické orientace;
 • prostor pro prosazování totalitních ideologií, které zabíjejí diskusi.

  ProtestFest je takový, jakým ho my všichni uděláme.

 • facebook :: program :: kdo jsme/co je Protestfest :: english :: kontakt

  2013 :: 2012 :: 2011 :: 2010 :: 2009 :: 2008 :: 2007 :: 2006 :: 2005 :: 2004